Úvod » Novinky » Jaká je škodlivost námi dodaných šarží vaječných polotovarů s obsahem Fipronilu?

Jaká je škodlivost námi dodaných šarží vaječných polotovarů s obsahem Fipronilu?

Úvodem prohlašujeme, že v žádném případě nechceme nijak snižovat závažnost celého problému. Rozhodně bychom v žádné, byť sebenepatrnější míře, vědomě neriskovali zdraví spotřebitelů a mrzí nás, že k této situaci došlo.  Všechny šarže, v nichž byla detekována jakákoli úroveň Fipronilu, jsme stáhli z trhu a všem našim zákazníkům i spotřebitelům se omlouváme.

 

Pojďme se však nyní podívat na to, jak velké riziko u námi dodaných šarží, které se již nepovedlo zastavit a byly spotřebovány do výrobků a spotřebiteli zkonzumovány, vlastně reálně hrozí. 

V médiích bylo hojně zmiňováno (jako hranice, od kdy se mohou projevit nějaké příznaky) číslo 15 vajec na dospělého člověka o hmotnosti 70kg nebo 3 vejce u dítěte o hmotnosti 15kg. Již ovšem nebylo uvedeno, že tato čísla byla vypočtena pro zatím nejhorší šarži vaječných produktů s Fipronilem zachycenou v celé Evropě vůbec, která obsahovala zhruba 1mg Fipronilu na kg vaječného produktu. Nejhorší u nás zachycená šarže obsahovala 0,07 mg (tedy zhruba 14 x méně).

Veřejné ověřené zdroje (např. http://bezpecnostpotravin.cz/fipronil-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx) uvádí jako nejpesimističtější (tedy nejpřísnější) hranici, při které nehrozí akutní zdravotní riziko pro žádnou skupinu spotřebitelů, koncentraci 0,72 mg/kg.  Opět tedy platí, že šarže u nás zachycené byly zhruba 10x pod tímto limitem.

 

Připravili jsme velmi orientační propočet, kolik by spotřebitel musel (najednou) zkonzumovat několika druhů typických produktů vyrobených s použitím nejhorší u nás zachycené šarže vaječných polotovarů, aby dosáhl příjmu 0,72 mg Fipronilu. Tento propočet rozhodně nelze brát jako zdravotní a ověřené tvrzení (pro tyto účely by musela být provedena klinická studie), předkládáme jej pouze jako orientační nástroj pro velmi hrubé uvážení míry rizika.  Podle tohoto propočtu by musel člověk za den sníst:
- 10kg míchaných vajec nebo
- 30kg dortového korpusu nebo
- 1500 koblih nebo
- 500 kg bramborových knedlíků nebo
- 470 kg těstovin

 

Necháváme na zvážení každého, nakolik jsou ve světle těchto informací novinové titulky typu „Smrt číhá v koláčcích“ realistickým a soudným vyhodnocením situace nebo naopak zbytečným vyvoláváním hysterie a paniky.

Podnikli jsme veškeré možné kroky, aby se u nás taková věc nemohla opakovat. V rámci systémů pro řízení kvality a bezpečnosti potravin vyhodnocujeme všechna rizika a snažíme se jim předcházet.

My sami, zaměstnanci Zeelandie, naše produkty konzumujeme a vždy jsme konzumovali. Skutečností, že dané šarže byly před odhalením problému bohužel částečně spotřebovány, se ohroženi na zdraví (natož na životě) necítíme a myslíme si, že není reálný důvod, aby se tak kdokoli cítil. Přesto nás samozřejmě nastalá situace velmi mrzí a ještě jednou bychom se za ni všem rádi omluvili.

 

Za celou Zeelandii

 

Ing. Michal Rada 

jednatel

Přejít na obsah | Přejít na navigaci