CSR CSR

CSR

Společenská odpovědnost firem (neboli CSR - Corporate social Responsibility) je pro nás v Zeelandii důležitou součástí práce. Odráží se v ní náš vztah k našim zaměstnancům, zákazníkům a komunitám kolem nás a současně i k planetě zemi a její budoucnosti.

Skvělý výrobek a spokojený zákazník nejsou naší jedinou ambicí. Chceme pomáhat našemu okolí a přejeme si, aby naše zaměstnance práce naplňovala, byla pro ně příjemná a dávala jim smysl. Odpovědně nakládáme se zdroji a ekologicky likvidujeme naše odpady.

Prohlédněte si některé z našich CSR aktivit za rok 2022:Společenská odpovědnost firem je pevně zakotvena v hodnotách celé skupiny Zeelandia. Nejzásadnější aktivity celé skupiny shrnuje naše Zpráva udržitelnosti za rok 2022 (EN):