Disclaimer

Disclaimer

Prohlášení

Informace obsažené v e-mailové komunikaci jsou určeny výhradně osobě, jíž byla zaslána, a protože může obsahovat informace osobní nebo důvěrné povahy, nesmí být zveřejňována na základě právních předpisů, či nařízení.