Kariéra

Mistr výroby (Malšice)

Umíš řídit kolektiv, organizovat práci a hledat řešení? Vyznáš se ve výrobních procesech a technologiích? Neváhej se ozvat.

Mistr výroby (Malšice)

Naše malšická výroba ročně vyprodukuje kolem 5 tis. tun suchých a ořechových směsí pro pekaře a cukráře. Přímý dohled na plnění všech klíčových parametrů výroby provádí mistr. Momentálně je jím Marcel Dončuk. Ten ale v horizontu následujícího roku odejde do důchodu a my proto hledáme s dostatečným předstihem jeho nástupce, který po něm převezme zodpovědnosti za:

 • efektivitu a kvalitu výroby,
 • správu a aktualizaci svěřených výrobních dat,
 • dodržování technologických postupů, BOZP a PO a hygienických a dalších provozních standardů,
 • koordinaci pracovníků výroby (cca 18 osob).

Možná na takovou příležitost čekáš Ty. Máš předpoklady, které Tě pro tuto pozici předurčují?

 • Nebojíš se přijmout zodpovědnost.
 • Víš, jak řídit výrobu a pracovníky, aby bylo dosaženo požadované efektivity, a umíš řešit nastalé provozní problémy.
 • Umíš naplánovat a zorganizovat práci sobě i ostatním a pracovat s prioritami, tzn. dokážeš odlišit, co je naléhavé a důležité a podle toho jednáš.
 • V tom, co děláš, jsi důsledný/á, a co začneš, to také dotáhneš do konce.
 • Rád/a hledáš možnosti, jak věci zlepšovat a nerad/a vidíš zbytečné plýtvání finančními i nefinančními prostředky.
 • Dokážeš srozumitelně komunikovat informace a vysvětlit je ostatním.
 • Máš povědomí o problematice HACCP/ISO, a pokud ne, jsi ochotný/á a schopný/á si znalosti doplnit.
 • Práce na PC Ti není cizí.
 • Víš, že požadovaných výsledků dosáhneš jedině týmovou spoluprácí.

To všechno využiješ při plnění úkolů, které jsou s mistrováním spojené:

 • Řízení procesu výroby a jeho zefektivňování.
 • Provádění kontrol dodržování technologických postupů, hygienických, bezpečnostních a provozních standardů.
 • Objednávání surovin pro jednotlivá pracoviště.
 • Vedení výrobní dokumentace.
 • Přinášení podnětů pro zlepšení pracovního prostředí a zefektivňování nákladů výroby.
 • Školení pracovníků výroby (hygiena a výrobní standardy).
 • Plánování personálního obsazení směn.
 • Zpracování docházky pracovníků výroby a podkladů pro mzdy.
 • Spoluúčast na vedení pracovníků výroby (jejich motivace, vedení pohovorů, kontrola plnění pracovních povinností).
 • Spolupráce s ostatními odděleními.
 • Participace na auditech.

Cítíš se na to tuto výzvu přijmout? Zašli CV a motivační dopis.

Chceš zjistit víc o pozici, podmínkách nebo naší společnosti? Zavolej a zeptej se ( +420 381 791 824 )

Chceš zjistit víc a raději píšeš e-mail ( prace@zeelandia.cz )


Informace o zpracování osobních údajů zájemců o práci najdeš tady

Mistr výroby (Malšice)