O nás

Pomáháme

Podpora handicapovaných

Dlouhodobě spolupracujeme s Nadačním fondem Emil, neziskovou organizací, která pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro handicapované děti. Sport pomáhá dětem překonat vlastní handicap a nalézt smysl života. 

Základem naší podpory jsou pravidelné finanční příspěvky z prodeje vybraných pekařských surovin. Do podpory handicapovaných sportovců jsou tak nepřímo zapojeni jak našich obchodní partneři - pekaři, kteří z těchto surovin vyrábí pečivo, tak i koncoví spotřebitelé.

Výrobky zařazené do podpory Emila obměňujeme tak, aby byly pro spotřebitele co nejatraktivnější. Prvním byl vícezrnný chléb Parlík, následoval vícezrnný chléb 4Aktiv, jemuž propůjčil svou tvář herec a moderátor Jan Kraus, a posléze celozrnné výrobky CeresPro.

Nadační fond Emil podporujeme i na významných sportovních akcích. Na veletrhu SPORT Life v Brně v roce 2015 se na točenou zmrzlinu z naší suroviny podařilo ke stánku Emila přilákat stovky návštěvníků. V roce 2016 jsme přispěli na Světové hry handicapované mládeže a v roce 2017 a 2018 na Evropské hry handicapované mládeže.

V roce 2019 jsme společně s Nadačním fondem Emil připravili další projekt na podporu mladých handicapovaných sportovců: Klub Emil. A i tentokrát se do něj zapojila řada regionálních pekařů z celé republiky.

Cílem Klubu je podpořit děti a mladé lidi s nadšením pro sport a odhodláním nenechat se zastavit svým handicapem, splnit si své sny, rozvinout svou vášeň pro spot, zapojit se do hry jako ostatní děti a třeba si i najít nové kamarády. K tomu potřebují speciální sportovní pomůcky, které jim NF Emil pomáhá získat.

Sport a zdravý životní styl by měly jít ruku v ruce. Není proto náhodou, že finanční prostředky, které se budou na konto Klubu Emil střádat, půjdou z prodeje celozrnných a žitných pekařských výrobků, jejichž základem jsou naše unikátní směsi ŽitoPro a CeresPro. Výrobky poznáte podle označení logem ptáčka Emila, který je symbolem podpory mladých handicapovaných sportovců. Kupujte celozrnné a žitné pečivo označené symbolem Emil a pomáhejte s námi!

Podpora zdraví a sportu

Podporujeme zařízení, která pomáhají pacientům v prevenci a léčbě závažných onemocnění. Protože věříme, že ke zdravému životu patří pravidelný pohyb, snažíme se rovněž podporovat sportovní organizace v našem regionu.

Pomoc v zahraničí

S organizací Člověk v tísni spolupracujeme na projektech souvisejících se zajištěním potravy obyvatelům rozvojových zemí.

Angola (2010)

Čtyřicet let trvající občanská válka ovlivnila spoustu lidských životů, ale i tradiční způsob živobytí. Agrární centrum v Cuembě, které zprvu sloužilo místním farmářům jako vzdělávací centrum, se stalo soběstačnou farmou, která produkuje zeleninu, chová zvířata, ale provozuje také obchod, mlýn nebo truhlárnu. Náš příspěvek na nákup míchacího stroje a elektrické pece umožnil znovuobnovení pekárny v městečku Cuemba, ve které zaškolení pekaři denně ve dvousměnném provozu pečou až tisíc kusů chleba pro místní obyvatele. VíceMongolsko (2011)

Během 90. let se učňovské školství v Mongolsku téměř rozpadlo. I přes velké investice ze strany mongolské vlády je stále ve většině případů na velmi nízké úrovni. V rámci projektu zaměřeném na zvýšení kvalifikace a možnosti uplatnění mladých lidí na trhu práce v zemědělských a zpracovatelských oborech v severní části Centrálního regionu Mongolska byla Střednímu odbornému učilišti v Zámaru pořízena nejen moderní technika, která bude sloužit ke školení učňů – mechaniků a opravářů zemědělské techniky, ale také zavlažovací systém, který doplnil dva fóliové skleníky.

Srí Lanka (2012)

V roce 2009 skončila na Srí Lance téměř tři desetiletí trvající občanská válka. Projekt, na kterém jsme se podíleli, zahrnoval jak veřejné práce formou "cash for work" zajišťující opravu či výstavbu základní infrastruktury a veřejného majetku, tak praktická školení o zakládání domácích zahrad a jejich údržbě. Přispěl k rozvoji místního drobného zemědělství a zajistil obyvatelům kvalitnější potraviny a dodatečný příjem.Sýrie (2013) 

Vlivem neustálých konfliktů došlo k narušení infrastruktury, systému vzdělávání, zdravotní péče i zhroucení místního trhu. Lidé byli bez práce a zdroje příjmů, ceny základních komodit se několikanásobně zvýšily. Nedostatkem jídla trpělo až 80% obyvatel Sýrie. Humanitární organizace se pokoušely tuto situaci zlepšit prostřednictvím potravinové pomoci. Svým příspěvkem jsme pomohli ohroženým rodinám v syrském Aleppu získat potravinové balíčky a denní příděly chleba.

 

Filipíny (2014) 

Filipíny v listopadu 2013 zasáhla nejsilnější tropická bouře v jejich historii. Způsobila nesčetné materiální škody a vzala si tisíce lidských životů. Po uspokojení nejnutnějších potřeb Člověk v tísni zahájil projekt "cash for work", který pojímal veřejně prospěšné práce v postižených oblastech např. odklízení trosek, obnova komunikací, čištění pobřeží, prořezávání popadaných stromů aj. Za vykonání uvedených činností dostávali místní obyvatelé finanční odměnu, která s sebou přinášela i podporu místního trhu.


Arménie (2015) 

Většina Arménů pracuje v Rusku a živí svou rodinu žijící v Arménii. V rámci projektu Člověka v tísni, jehož cílem je podpořit podnikání Arménů, kteří se vrací zpět do vlasti, jsme potřebným zařízením vybavili nově vznikající rodinou pekárnu Hrantika Petrosyana ve vesnici Verishen, v oblasti Syunik. Hrantik se po více než 15 letech vrátil i s rodinou zpět do Arménie a začal vyrábět místní chléb nazývaný "matnaqash" pro místní obyvatele i blízké okolí. Do budoucna výrobu plánuje rozšířit o sladké pečivo a vzhledem ke zkušenostem majitele v oblasti mlékárenství i o výrobu sýrů.


Sýrie (2018) 

Válka v Sýrii probíhá již osmý rok. Stále se jedná se o jednu z největších humanitárních katastrof dnešního světa. K nejzávažnějším problémům v zemi patří nedostatek potravin a obtížný přístup ke způsobům obživy. Ceny základních komodit přitom stále stoupají. Ani nám tato situace není lhostejná a ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v Tísni pomáháme s podporou pekáren v provinciích Aleppo a Idlib. Cílem je zvýšení produkce potravin, kterých je v zemi stálý nedostatek. Z našeho příspěvku bude v letošním roce v Idlibu nasyceno zhruba 360 rodin, po dobu jednoho měsíce.

 

Pomáháme