Disclaimer Disclaimer

Prohlášení

Informace obsažené v e-mailové komunikaci jsou určeny výhradně osobě, jíž byla zaslána, a protože může obsahovat informace osobní nebo důvěrné povahy, nesmí být zveřejňována na základě právních předpisů, či nařízení.

Pokud někdo jiný než zamýšlený příjemce obdrží nebo přijme e-mailovou komunikaci, nemá právo ji číst, šířit, zveřejňovat nebo si pořizovat její kopii. Pokud nejste určeným příjemcem, informujte co nejdříve odesílatele o této e-mailové zprávy a smažte původní e-mailovou komunikaci.

Společnost Zeelandia spol. s r. o.  nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávný a neúplný přenos nebo opožděné přijetí e-mailů.