Novinky Novinky

Dodávky
zůstávají
bez
omezení

Vzhledem k aktuálnímu dění vydáváme prohlášení směrem k našim zákazníkům:

Žádné z našich dodávek nejsou a nebudou aktuální situací na Ukrajině poznamenány. Dodáváme beze změn a včas! Česká Zeelandia v současnosti neodebírá žádné výrobky ukrajinské sesterské organizace.

Našimi myšlenkami samozřejmě jsme a nabízíme pomoc našim ukrajinským kolegům, ať už těm ze sesterské organizace přímo na Ukrajině nebo těm, kteří pracují v našich výrobních závodech v Evropě.

Vedení Zeelandia spol. s r.o.

Dodávky zůstávají bez omezení