Novinky Novinky

Prohlášení
směrem
k
zákazníkům

PROHLÁŠENÍ ROYAL ZEELANDIA GROUP

Prohlášení společnosti Zeelandia ke svým zákazníkům

12.
března 2020


Vážení zákazníci,

zatímco nastalá epidemie COVID-19 se neustále šíří, chceme vás ujistit, že společnost Zeelandia přijímá veškerá nezbytná proaktivní a preventivní opatření, aby zajistila, že jakékoli možné narušení služeb poskytovaných z naší strany, ke kterému by za těchto okolností mohlo dojít, bude omezeno na minimum.

Náš globální krizový tým neustále monitoruje vývoj ve všech zemích, ve kterých působíme. V těsné spolupráci se svými národními týmy, s ohledem na místní situaci a národní předpisy, se staráme o to, aby byly lokálně i globálně zavedeny odpovídající akční plány, které zajistí zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, našich obchodních partnerů a komunit, ve kterých působíme, přičemž kontinuita obchodování s vámi zůstane zachována.

Preventivní opatření zaměřená na náš personál a pracoviště již nyní zahrnují výrazné omezení cestování a schůzek a poradenství zaměstnancům s každodenními návyky s cílem zabránit infekci. Současně zavádíme zásady ohledně zdraví a teleworkingu, přísná pravidla vztahující se na příjem řidičů nákladních vozidel a dodavatelů, přičemž jiní návštěvníci nemají do našich výroben přístup.

Preventivní opatření ve vztahu k pokračování naší výroby, dodavatelskému řetězci a distribuce našim zákazníkům zahrnují integrální záložní plán výroby, který počítá s propojením napříč naší globální výrobní sítí Zeelandia, kompletním inventářem, plánem neustálého monitorování a zajišťování zdrojů pro všechny budoucí dodávky ingrediencí a surovin. Jeho součástí je vytváření doplňkových zásob u dodávek, které pokládáme za nezbytné, a průběžná koordinace logistiky s cílem zabezpečit dodání Vašich produktů.

Hluboce si vážíme našeho vzájemného obchodního vztahu a ujišťujeme vás, že i nadále přebíráme zodpovědnost a budeme jednat tak, abychom chránili svůj dodavatelský řetězec a služby, které vám v tomto ohledu poskytujeme.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte jakékoli dotazy nebo specifické připomínky, abychom je s Vámi mohli řešit přímo.

Se srdečným pozdravem

Michiel de Ruiter

CEO Royal Zeelandia GroupPROHLÁŠENÍ ZEELANDIA ČESKÁ REPUBLIKA

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Společnost Zeelandia spol. s r.o. si je plně vědoma složité situace a rizik souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 na našem území.

Proto se v rámci fungování naší organizace snažíme v nejvyšší možné míře přispět k ochraně našich zaměstnanců, zákazníků i celé společnosti. Vzhledem k tomu, že provoz našich výrobních závodů je klíčový nejen pro lokální trh, ale i pro dodávky sesterským organizacím, zavedli jsme v posledních dnech celou řadu mimořádných opatření. Tato opatření každý den reviduje náš krizový tým a adaptuje je tak, aby odpovídala nejnovějším vládním opatřením.

Naší prioritou je dodávat vám produkty v nezměněném režimu a s maximálním ohledem na skutečnost, že současné okolnosti mohou komplikovat a omezovat vaši práci.

 

S pozdravem

Michal Rada

ředitel Zeelandia spol. s r. o.

Prohlášení směrem k zákazníkům