Novinky

Společně válíme

Společně válíme

Víme, že jsou to naši zaměstnanci, díky komu je Zeelandia ve formě už 30 let. Více než 200 lidí, kteří denně investují svůj čas, úsilí a energii do toho, aby byla cukrařina a pekařina o drobek pestřejší.

Chceme vás ukázat různé lidi s různými příběhy, kteří společně pracují na tom, aby svět ochutili další ingrediencí. Protože než zavoní z pece křupavý chléb, musí se stát spousta věcí.

Každý náš výrobek je nejdřív nápadem, který zkoušíme a testujeme. Potom se zamyslíme, jak by mohl najít  cestu k zákazníkům. Až pak ho vyrobíme, uskladníme a dovezeme našim pekařům a cukrářům.

A takhle to spolu pečeme už 3 desetiletí. S týmem pracovitých lidí o jejichž práci se teď můžete něco málo dozvědět.


lidé_bigger_wide.jpg

Společně válíme