Novinky Novinky

Společně válíme

Společně válíme

Víme, že jsou to naši zaměstnanci, díky komu je Zeelandia ve formě už 30 let. Více než 200 lidí, kteří denně investují svůj čas, úsilí a energii do toho, aby byla cukrařina a pekařina o drobek pestřejší.

Chceme vás ukázat různé lidi s různými příběhy, kteří společně pracují na tom, aby svět ochutili další ingrediencí. Protože než zavoní z pece křupavý chléb, musí se stát spousta věcí.

Každý náš výrobek je nejdřív nápadem, který zkoušíme a testujeme. Potom se zamyslíme, jak by mohl najít  cestu k zákazníkům. Až pak ho vyrobíme, uskladníme a dovezeme našim pekařům a cukrářům.

A takhle to spolu pečeme už 3 desetiletí. S týmem pracovitých lidí o jejichž práci se teď můžete něco málo dozvědět.


Společně válíme