O nás O nás

Kvalita

Spokojenost zákazníka je pro nás tím nedůležitějším kritériem posuzování kvality výrobků na trhu. Kvalitu výrobků se snažíme neustále zlepšovat. Naším cílem je plnit očekávání našich zákazníků i předjímat jejich budoucí potřeby. Dodávat zákazníkům bezpečné suroviny je pro nás samozřejmostí. Své dodavatele pečlivě vybíráme, testujeme nejen vstupní suroviny, ale i finální výrobky. Ve své činnosti se snažíme respektovat ochranu životního prostředí a cítíme vysokou zodpovědnost ke společnosti a jejím občanům.


Důkazem naší snahy jsou systémy řízení kvality, které jsme v naší společnosti zavedli.


FSSC

V roce 2012 jsme získali certifikát FSSC, který zahrnuje systémy řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000 a PAS 220. ISO 22000 specifikuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti v potravinovém řetězci, PAS 220 na systém nezbytných předpokladů pro bezpečnou výrobu potravinářských surovin.


RSPO

RSPO (Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje) sdružuje zástupce z různých oborů a vytvořilo standardy pro odpovědnou produkci palmového oleje, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Zeelandia v roce 2017 získala certifikát RSPO, díky kterému můžeme zákazníkům poskytovat produkty s certifikátem RSPO na úrovni SG (Segregated) a MB (Mass Balance), a tím lépe vyhovět potřebám spotřebitelů.

Kvalita